Yaşam Koçu Eğitim Kursu

Mayıs 23, 2016 | Gökhan HANİ

HTML Editor - Full Version

YAŞAM KOÇLUĞU

Yaşam koçluğu, yaşam enerjimizi, pozitif-negatif alışkanlıklarımızı fark etmemizi sağlayan kişilik ve unvandır. Bizlerin pratik yaşamda en iyi duruma ve yapıya ulaşmamızda, ideal hedeflerimizi ve edinmek istediğimiz vizyonu gerçekleştirmemizde ve bunun sonucunda da amaçladığımız ve bize yaşanılır kılacak hayatı sürdürmemizde etkili olan araçları bulmamızı sağlayarak bizleri durağan ve pasif konular da eyleme geçmemize yardımcı olan kişi-kişilik veya unvandır.


Yaşam koçluğu pratik hayatta bir rehberdir. Edinmek istenilen pozitif yaşam örgüsüne varmak sadece profesyonel yaşam koçlarıyla birlikte yürümeniz ile mümkün olabilir.

Yaşam koçluğu eğitim ve geliştirme çalışmalarımız da, öncelikle hayatta bulunduğunuz noktayı tespit ederek,sorun ve problemlere realist gözlüklerle bakarak,yaşam koçluğu serüveninde ulaşmak istediğiniz noktaları net bir şekilde görebilir ve belirleyebilirsiniz. Sizi heyecanlandıran, hayata bağlayan, bir vizyonunuz olur. En önemlisi de koçluk aldığınız ilk günden itibaren hedeflerinize ulaşmak için kendinizi eylem içinde bulursunuz.

Bireylerin kendi yaşamlarını analiz edip, yeniden düzenlemek konusunda alacakları özel ve mucizevî fikirler, pratik yaşamda pek çok sıkıntının ve çözümsüzmüş gibi görünen olayın anahtarı niteliğini taşır. İnsan olarak, kendi benliğimizden habersizsek, o zaman kendi, kendimize seçtiğimiz yolda körü körüne ilerlemek de bir fatalist kader anlayışı olur.

Yaşam koçunun amacı hayatı zorlaştıran etkenleri eleminize ederek, hayatı yaşanılır kılacak pozitif tepkiler üreterek yaşam skalamızı ve ivmemizi çalıştırmak olacaktır. Ayrıca yaşamımızdaki tüm sorun ve terslikler için hep bizden bağımsız kişileri suçlamaya alışığızdır. Oysa Yaşam koçluğu terminolojinde değişmesini gerçekten istediğimiz yaşamımızla ilgili pek çok konunun değişim gücünü ve anahtarını içimizde taşırız. Kendimize inanmak ve tüm sorunlardan bir çıkış yönü bulmak için International Special Metaphysics Academy Merkezimizde Hızlandırılmış Yaşam (Life) koçluğu Eğitim uygulamalarına katılarak YAŞAM KOÇU statüsü edinebilir, pratik yaşamda söz sahibi olabiliriz.

Yaşam koçu, kendisine danışanın kişi veya kişilerin durum ve hayata duruşlarından ya da kendini ifade ettiği yöntem ve kullandığı terimlerden, çeşitli teknik ve metodolojik doktrinlerle sorunu yüz üstüne çıkarmaya çalıştığı bilinçaltından çıkartarak, çözüm üreteceği ve gerçeği gösteren bilinç üstüne çıkarmaya çalışır.


Yaşam Koçluğu kısaca; kişinin belirlediği gerçekçi hedeflere stratejik bir plan dâhilinde ulaşılmasını sağlayan eylem odaklı profesyonel bir disiplin, çözüm odaklı, interaktif bir süreçtir.

Yaşam koçu; sizi hızlı ve etkili bir şekilde hedeflerinize ulaştırmaya odaklanır. Yaşam koçu, size tavsiyede bulunmaz, herhangi bir düşünceyi ya da eylemi empoze etmez.  Koçluk süreci içinde kişi kendi için en sağlıklı olanı ve kendisini en mutlu, huzurlu kılacak olanı bulur. Koçluğun tedavi etmek gibi bir fonksiyonu yoktur, geliştirici, uygulamacı ve pragmatiktir.Yaşam Koçluğu, kişinin yaşamındaki engellerin ya da zorlukların ne olabileceğini keşfetmek ile başlar. Kişinin içinde bulunduğu anı fark etmesi yani, neler olduğunu incelemesi ve değerlendirmesiyle ilişkilidir. İnsanın içinde bulunduğu andan başlayarak, geçmişi, geleceği ve bu günü ile bir bütün haline gelmesini, yaşamının her alanında, iş, okul veya özel yaşamında ulaşmak istediği hedefler doğrultusunda bir yaşam sürmesini, insan ilişkilerini istekleri doğrultusunda şekillendirmesini sağlayabilen bir meslektir. 

Bireyler sertifikalı yaşam koçu Hizmetini ve Eğitimini International Special Metaphysics Academy Merkezimizden aldıktan sonra; yaşamlarının lideri olurlar. Yaşam koçluğu ile bireylerin çevreleriyle uyumları güçlenir, sınırlarını belirlerler, ertelemeyi bırakıp harekete geçmeyi öğrenirler. Güçlü yönlerini ve kaynaklarını keşfeder ve onları etkin bir biçimde kullanırlar. Hayattan aldıkları tat artar. Vizyonlarını ve misyonlarını belirler ve hedeflerine bu doğrultuda odaklanırlar. Özdeğer ve özgüven geliştirirler. Özel yaşam ile profesyonel yaşamları arasında denge kurarlar. Yaşamınız sahip olduğunuz en değerli hazineniz. Bizimle  çalışmaya karar verdiğinizde bunun şimdiye kadar yaptığınız en harika şey olduğunu fark edeceksiniz.Yaşam Koçluğunun Hizmet Alanı 

- Mesleki Yaşam Koçluğu ( İş dünyası, Spor, Sanat, Siyaset )

- Kişisel Yaşam Koçluğu ( Motivasyon, İletişim, İlişkiler, Farkındalık )

 

Amaç: Koçlukta profesyonelleşmek isteyen kişilere güçlü ve başarılı bir kariyer olanağı sağlamak, geliştirmek

 

Sertifikasyon Süreci: 1 günlük eğitim+ 6 saat koçluk uygulaması

 

Yöntem: İsteğe bağlı olarak yüz yüze ya da uzaktan (online),grup ya da bireysel

 

Araç: Ders notları, kaynaklar

 

Destekler: International Special Metaphysics Academy Metodolojik ve Doktrinsel Destek Almak.

İçerik:

1.Profesyonel Koçluğa Giriş ( Koçluğa ve koçluk işine genel bakış) : 1 saat

Koçluk nedir? Ne değildir? Dünyada ve Türkiye’de koçluğa bakış

Koçluğun gelişimi ve profesyonelleşmesi

Profesyonel bir koç hangi özelliklere sahip olmalıdır?

Mesleğimize koçluğu nasıl entegre edebiliriz ve neler kazanabiliriz?

Mevcut işimizden Profesyonel Koçluğa nasıl geçeriz?

Profesyonel Koçluk işi nasıl kurulabilir ve geliştirilebilir?

İşimizi başarı öyküsüne nasıl dönüştürebiliriz? Başarılı koçların sırları nelerdir?

2. Profesyonel Koçluğun Temel Becerileri ( 1 saat)

3. Güçlü ve başarılı bir koç olmak için olumlu yapılanma ( 1 saat)

4. İleri Düzey Koçluk Becerileri ( 1 saat)

5. Usta Koçluk Becerileri ( 1 saat)

6. A’dan Z’ye Kişisel Koçluk ( 2 saat)

Yaşam Koçluğu

Ebeveyn Koçluğu

Öğrenci Koçluğu

İlişki Koçluğu

Ruhsal Koçluk

Kariyer Koçluğu

7.A’dan Z’ye Kurumsal Koçluk ( 6 saat)

Kurumlarda Koçluk Ortamının Yaratılması

Liderlik ve Vizyon Koçluğu

Üst Yönetim Koçluğu

Değişim Koçluğu

Organizasyon Koçluğu

Takım Koçluğu

Performans Koçluğu

Motivasyon Koçluğu

Müşteri Koçluğu

Satış Koçluğu

*Kurumsal alanda çalışan bireylere International Special Metaphysics Academy özel eğitiler verir.

Program Ne Sağlıyor?

* Programı tamamlayanlar profesyonel olarak kişisel ya da kurumsal koçluk yapabilecekleri Uluslar arası 2 Sertifikaya sahip olurlar.

*NLP’yi koçluğa entegre ederek çok başarılı ve güçlü koçlar haline gelirler.

*Kişisel ve Kurumsal Koçluk taleplerinde tarafımızca tavsiye edilirler.

*Koçluk düzeylerini kısa sürede yükseltebilirler. Eğitmenlik düzeyine çıkabilirler.

*Koç olmaya karar verdikleri andan itibaren kazanmaya başlarlar.

*International Special Metaphysics Academy merkezimiz tarafından desteklenirler.

Neden International Special Metaphysics Academy

International Special Metaphysics Academy  mezunlarına kendi kendilerini geliştirene kadar kurumsal veya bireysel destek vermektedir.

TEMEL KOÇLUK EĞİTİMİ
 

Süre: 5 Saat

Mevcut mesleklerine koçluğu eklemek isteyen, mevcut mesleklerinden koçluğa yönelmek isteyen ve kariyerlerini güçlendirmek isteyenler için

HEDEFLENEN BECERİLER

Kişisel farkındalık, gelişim ve değişimi yönetme
Vizyon oluşturma ve paylaşma
Kaynakları doğru planlayıp yararlanma
NLP ve Koçluk Teknikleriyle süreç yönetimi
İletişimde mükemmelliğe ulaşma

KAPSAM
Koçluğa Genel Bakış
Koçluğun Etik Kuralları ve Mesleki Standartlar
Koçluğun Felsefesi
Koçluğun Metodolojisi
Profesyonel Koçun Anahtar Yetkinlikleri
(Adım Adım Koçluk)
Koçluk Oturumlarının Yapılandırılması
Egzersiz ve Rol Oyunları

Programı tamamlayanlar
Başlangıçta hedeflenen becerilere ulaşırlar
Profesyonel koçluğun anahtar yetkinliklerini kazanırlar
Kendilerine ve başkalarına koçluk yapabilirler
Uzman koçluk (International Special Metaphysics Academy)sertifikasyon programına katılabilirler.

KOÇLUK UYGULAMASI VE SANATI
Süre: 6 Saat

İnternational Special Metaphysics Academy Programını tamamlayanlara

HEDEFLENEN BECERİLER
Kişisel farkındalık ve değişim sürecinde derinleşme
Ruhsal bilinçlenme ve liderliğin temel değişkenlerinin kontrolü
Mükemmel iletişimde koçluk tekniklerini kullanma
Koçluk ve NLP ana teknikleriyle süreci yönetmek
Anahtar Koçluk Yetkinliklerini uygulamak ve geliştirmek
Koçluk Felsefesi, Etik ve Mesleki Standartlar konusunda farkındalık derinleştirmek için

Takım Koçluğu Eğitiminde uygulanan Koçluk Türleri
Koçluk Eğitiminde Kullanılan NLP Teknikleri
Kondisyona etkisi 
İnanç ve değerlerle çalışma 
Uyum düzeyi ve yönetme 
Zihinsel durumları oluşturma 
Dünya vizyonumuz da Paradigmaların rolü 
Zaman çizgisi
Olumlu ve etkili dil 
Metafor gücü 
Zirve deneyimler  
Haritalar bölgelerKAPSAM
Koçluk Etik Kuralları ve Mesleki Standartlar
Koçluk Anlaşması
Koçluk Süreci ve Öğrenme Döngüsü
Koçluk Oturumlarının Yapısı
Koçluk Engelleri
Anahtar Yetkinliklerin Kullanılması
Gerçeğin Algılanması ve İfade Edilmesi
Paradigmalar
Kişilik Tipleri
Pozitif Yapılanma
Entegre Gelişim Modeli
Kişisel Mükemmellik
İnsanları Okuma
Durumsal Analiz
Değişimin Tanımı
Hedef Bilinci
Mantık Seviyeleri
Strateji Oluşturma
Süreci Yönetme: Koçluk Süreci-Öncesi/Sonrası

Egzersizler ve Rol Oyunları
Bireylere Profesyonel Koçluk 
Yaşam Koçluğu
Ebeveyn Koçluğu
Öğrenci Koçluğu
Kariyer Koçluğu
İlişkiler Koçluğu

Kurumlara Profesyonel Koçluk
Kurumsal Koçluk Ortamının Oluşturulması
Üst Yönetim Koçluğu
Yönetici Koçluğu
Liderlik Koçluğu
Takım Koçluğu
Satış Koçluğu
Performans Koçluğu
Programı tamamlayanlar,
International Special Metaphysics Academy sertifikası almaya hak kazanır ve A'dan  Z'ye bireysel ve kurumsal tüm alanlarda Uzman Koç olarak çalışabilirler.

İLERİ DÜZEY KOÇLUK BECERİLERİ
Süre: 5 Saat
International Special Metaphysics Academy Sertifikasyonunu tamamlayanlar için koçlukta derinleşmeyi sağlayan üst düzey bir programdır.

HEDEFLENEN BECERİLER
Konsantrasyon ve tam olarak orada olmak
Derin dinleme 
Derin sorular sorma
Meta yapıları ortaya çıkarma
Sezgileri geliştirme

KAPSAM
Konsantrasyon teknikleri
Organize olma ve zaman yönetimi
Duygu yönetimi
Koçluk iletişimi
Dinleme
Sezgileri takip etme
Meta yapılar
Derin sorular
Entegrasyon
Kritik gedikler
Sarmal dinamikler
Metaforlar
Duygusal zekâ
Gizlilik ve etik kurallar
Egzersizler ve rol oyunları

Programı tamamlayanlar, International Special Metaphysics Academy Sertifikası almaya hak kazanırlar.

USTA KOÇLUK BECERİLERİ

International Special Metaphysics Academy Sertifikasını tamamlamış olanlara
Süre: 5 Saat

HEDEFLENEN BECERİLER

Bireysel ve Kurumsal alanda üst düzey koçluk yapabilecekler
Koçluğu kişisel ve profesyonel hayatlarında refleks haline getirebileceklerdir.

KAPSAM
Topluluk Önünde Konuşma ve Sunum
Vaka Analizleri
Kurumsal Koçluk Projesi

Programı tamamlayanlar, International Special Metaphysics Academy Sertifikasına sahip olacaklar,
İsterlerse Koçluk Eğitmeni olabileceklerdir.

HEDEF BECERİLER
Koçluk Eğitmeni olarak Kişisel Gelişim önemini kavrayabilme.
(Fiziksel, Duygusal, Bilişsel ve Sezgisel) iletişim yeteneklerini geliştirmek.
Koçluk Eğitimi için kullanılan ana teknikleri öğrenme
Organizasyon ve Eğitim faaliyetlerini desteklemek üzere koçluğu tüm yönleriyle nasıl kullanacaklarını öğrenmek
Koçluk deneyimini eğitim sürecinde Koçluk durumlarına uygulayabilme.