NÜMEROLOJİ EĞİTİM KURSU

Mayıs 23, 2016 | Gökhan HANİ

Numeroloji  Nedir ?

 

Adımızın her harfinin karşılığı bulunan bir sayı vardır. Bu sayıların toplamı sahip olduğumuz kişilik özelliklerini gösterir. Doğum tarihimizden derlenen sayı kümesi de geleceğimizle ilgili açıklamalar yapar.

 

Sayılardan türetilen Numerolojide en çok kullanılan yöntem "Pythagoran" sistemidir. Aşağıdaki tabloda isim ve soyadımızı oluşturan harflerin hangi sayıya karşılık olduğu gösterilmiştir.

Doğum tarihinizi gün / ay / yıl olarak yazın. Hesaplamak için sadece tarihi ve sayıları toplayın. Örneğin siz 31 Ekim 1973 doğumlusunuz (Ekim 10ncu ay olur ). 31 / 10 / 1973 (31 = 3+ 1 = 4) + (1+0= 1) + (1973 = 1 + 9 + 7 + 3 = 20 = 2 + 0 = 2) 4 +1 + 2 = 7 Bu durumda sizin doğum tarihinize göre numerolojik sayınız 7 olur. Şimdi yukarıdaki hesaplama yöntemine göre sayınızı öğrenin. Numerolojik sistemde 1'den 9'a kadar sayılar ve bunlara ilave olarak sadece 11 ve 22 sayıları yer alır. Her sayının açıkladığı bir kişilik oluşumu vardır. 11 ve 22 sayılarına "değişmez sayı" denir. Hesaplama yapıldığında, son sayı 11 veya 22 olduğunda bunlara ait yorumlar okunmalıdır. DOĞUM SAYISI

1 Yaratıcılık, bağımsızlık, özgünlük, ego, kendine düşkünlük. Bu insan doğal bir liderdir. Kendine yeterlidir ve hırslıdır. İş hayatında aşırılıklardan, hükmedici davranmaktan ve acelecilikten kaçınmalıdır. Meslekler: Elektrik mühendisi, cerrah, büyükelçi, iş adamı, bilim adamı, araştırmacı, lider, kaptan. DOĞUM SAYISI

2 Sezgi, iş birlik anlayışı, tasarım ve kavrama, aşırı duyarlılık, bağımlılık. Bu insan sevgi dolu, barış yanlısı, eleştirici ve ideal ortaktır. Detaylara gömülmekten ve yalnız kalmaktan kaçınmalıdır. Meslekler: Turizmci, gazeteci, şarkıcı, dansçı, yazar. DOĞUM SAYISI

 3 Sanat kabiliyeti, sosyal kişilik, dostluk meyli, yüzeysellik, ziyankarlık. Bu insan dışa dönüktür. Hayatı ve eğlenceyi sever. Yaratıcı ve duyarlıdır. Rutinden hoşlanmaz. Kendine disiplin uygulamayı öğrenmelidir. Meslekler: Öğretim üyesi, avukat, yargıç, büyükelçi, asistan, polis, felsefeci, bankacı, reklamcı. DOĞUM SAYISI

4 Pratiklik, uygulayıcılık, güvenilirlik, bükülmezlik, Sağlamlık. Sıkı bir çalışandır. Her şeyin başarılmasını ister. İyi bir arkadaş ve candan olmayı öğrenmelidir. Güvenlik duygusunun aşırılığından sakınmalıdır. Meslekler: Pilot, madenci, tekniker, modacı, mühendis, astrolog, öğretim görevlisi DOĞUM SAYISI

5 Özgürlük, uyum kabiliyeti, gezginlik, değişkenlik, erotizm meyli. Cesur, yürekli ve ikna edici bir kişiliktir. Güzel şeylerden ve bunlara sahip olmaktan hoşlanır. Can sıkıntısından fazla etkilenir. Bunun aşırılığından sakınmalıdır. Kolayca amacından sapması olasıdır. Meslekler: Mühendis, satış & pazarlamacı, muhasebeci, gazeteci, radyocu, televizyoncu, broker, emlak komisyonculuğu. DOĞUM SAYISI

 6 Aşk, sorumluluk, anlayış, her işe karışmak, kıskançlık. Sıcak, koruyucu ve mutlu kişiliktir. Güvenilir ve sağlam yapıdır. Sevdiği insan için her türlü fedakarlığı yapar. Kendini aşırı kötümser hissetmekten ve başkaları tarafından istismar edilmiş duygusundan arınmalıdır. Meslekler: Kuyumcu, mühendis, mimarlık, gıda müfettişi, roman yazarı, bürokrat, sanatçı. DOĞUM SAYISI

 7 Ruhsallık, zihni analizcilik, zeka, eleştiricilik, sır saklama ve baskıcılık. Derin bir düşünürdür. Ruhsal meyillidir. Eksantrik ve değişkendir. Soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır. Yalnızlıktan ve iyi şeylere sahip olamama duygusundan arınmalıdır. Meslekler: Film sinema sektörü, seyahat acentesi, hostes, doktor, kimyager. DOĞUM SAYISI

8 Yöneticilik yetenekleri, organizasyon yeteneği, güçlülük, maddi ve adil. Güçlü, kararlı ve sonuca giden kişiliktir. Para ve maddi konularda başarılıdır. Amacının karşısında gördüğü insanlar için duygusuz davranma meylinden arınmalıdır. Meslekler: Oyuncu, mühendis, polis, belediye başkanı, siyasetçi müzisyen. DOĞUM SAYISI

9 Sanatkar, hümanist, romantik, duygusallık, konfor, sezgili, duyarlı ve yaratıcı kişiliktir. Dünyaya kendini kanıtlamak için savaşır. Kötü alışkanlıklarından kurtulmak ve hayatın küçük detaylarından fazla etkilenmemek için çalışmalıdır. Meslekler: Ceo, lider, polis, komutan, itfaiyeci, çocuk doktoru, bankacı, uçak mühendisi. DOĞUM SAYISI

 11 Sezgi gücü, vatanperverlik, keşif yeteneği, duyarlılık, fanatik. Hayalci ve öngörülü kişiliktir. Sanatkardır. Bilinç üstü gelişmiştir. Çok gergin ve aşırı duyarlı olmaktan korunmalıdır. DOĞUM SAYISI

22 Pratik bir idealist, maddi alanda üstünlük, çabuk, zengin olabilen, saldırgan. Amacına bağlı ve pratik kişiliktir. Global düşünce tarzına sahiptir. Çok erken dünyaya gelmiş olmak duygusundan ve geleceğe fazla düşkün olmaktan sakınmalıdır.

 

Hesaplama Örneği:

 

  

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

A

 

B

 

C

 

D

 

E

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

 

Q

 

R

 

S

 

T

 

U

 

V

 

W

 

X

 

Y

 

Z

 

 

 

AYŞE DİDAR TANKUL ismi için yukarıdaki tablo yardımıyla her harfe karşılık gelen rakamları yazıp toplayın.

 

A  Y  Ş  E   D  İ  D  A  R  T  A  N  K  U  L

1+7+1+5+4+9+4+1+9+2+1+5+2+3+3 = 57

 

Çıkan iki basamaklı sayıyı (11 ve 22 sayıları hariç) tek basamaklı sayı olana dek toplamaya devam edin:

57

5+7 = 12

 

12

1+2 = 3

 

Ayşe Didar Tan kul’un kader sayısı 3'tür.

 

 

Kadimlere göre sayıların nicelik (sayısal) değerleri dışında, bir de nitelikleri (kalite) vardır. Adeta nesnel varlıkları vardır ve çeşitli soyut kavramları içeren ideal yönleri vardır. Platon'a göre bizim her gün temasta olduğumuz duyu âleminden başka birde bir idea’lar (mana) âlemi vardır. İdea’lar âleminde de, duyu âleminde temas ettiğimiz her şeyin bir modeli olduğu farz edilir. Bu modellere arşetipler de denilir. O halde, kaba bir örnekle bir masayı ele alsak idea’lar âleminde bütün masaların ideal bir maketi olan bir masa arşetipi bulunduğu farz edilir. Aynı şey sayılar için de geçerlidir. Platon'un sayılara verdiği önemi Pythagoran öğretilerine dayanır. Atina'da kurduğu "Akademi"nin girişinde "Bu kapıdan içeri geometri bilmeyen girmesin" asılıydı. Sayılar konusundaki doktrinler sır olarak saklanırdı. Epinomis adlı eserinde bu konuda bazı ipuçları vermişti, "İlk ve en önemli inceleme sayıların kendileri üzerinedir. Somut olanlar değil de, tek ve çift sayıların hepsinin kaynakları ve realite üzerindeki tesirlerinin büyüklüğü üzerinedir. Ondan sonra sıra, o son derece saçma sözcük 'geometri' altında toplananlar gelir. Ve o zaman görülür ki, birbirinden farklı sayılar, bulundukları düzeylerde ilişkide bulunurlar. Anlayan için açıkça görülür ki, bunlar beşeri kaynaktan değil, ilahi kaynaktandır. Ondan sonra sıra üç kez çoğaltılmış, üç boyutlu özelliğe sahip şekillere gelir. Sonra da birbirine benzemeyen şeyler, başka bir sanatla birbirine benzetilir. Bu sanata üstatlar Stereometri derler. Her şema ve sayı sistemi, her ahengin terkibi ve gezegen yörüngelerin uyuşmaları doğru bilen için Tek'in ifadesi olarak idrak edilmelidir.

 

Ve dikkatini birlik üzerine çeken için, bu bilgi kendiliğinden ortaya çıkar. Çünkü tefekkür ettiğimiz zaman anlıyoruz ki, bütün şeyleri birleştiren tek bir bağ vardır."

 1 : Bir sayısı sembolik olarak herkesin ilk defada söyleyebileceği gibi TEK olanı, MUTLAK olanı sembolize etmektedir. İslam’da bir olan, tek olan Allah’tır. Allah sözcüğünün ilk harfi olan elif 1 şeklindedir ve ebcet hesabındaki değeri 1’dir. Bir sayısının bir başka özelliği de kendinden önce başka sayı gelmemesidir. Kendinden önce gelen sıfır hiçliği sembolize eder. Bir ise hiçliği takip eder ve diğer sayılar ondan türer. Burada Bir’in yaratıcılık işlevi de ortaya çıkar. Bu bağlamda Yunan alfabesindeki alfa (a) da başlangıcı temsil eder. İbrani alfabesindeki alef ise başlangıç olduğu gibi, bir inanışa göre diğer bütün harfler ondan türer. Bir sembolizmi üretkenlikte de ortaya çıkmaktadır. Ataerkil toplumlarda üreme sembolü olan fallus da 1 şeklinde sembolize edilir. Bazı yazarlar göre 1 ayakta duran insanı da sembolize etmektedir. Bir için başka sembol açıklamaları da vardır. Güneş de bir tanedir ve bu yüzden Mutlak Bir’in sembolü olarak Güneş de kullanılmıştır.

2 : İki sayısının sembolizminde akla gelen kuşkusuz evrendeki düaliteyi sembolize ettiğidir. İlk toplumlarda etraftaki en ulu kavramlar tekti ; Dünya, Güneş, Toprak Ana..gibi. Ancak erkeğin üremedeki rolünün ataerkil toplumlar tarafından ön plana çıkartılması evrendeki düailitenin de ön plana çıkmasına neden olmuştur. Dünya/öteki dünya , Güneş/Ay, Toprak Ana/Erkek Tanrı (Kybele/Attis gibi) düalite, hatta kadın/erkek, dişil/eril, sıcak/soğuk, gündüz/gece gibi ikilikler vurgulanmaya başlanmıştır.

3 : “Allah’ın hakkı üçtür”. Küçüklüğümüzden beri duyduğumuz bu söz üç sayısının kutsallığı hakkında gereken bilgiyi vermektedir. Hıristiyan toplumda yetişen biri ise kutsal üçlemeden bu sayının kutsallığına aşinadır. Üç sayısı eski toplumlarda gök-yer-yeraltı üçlemesi ile kutsaldı. Üçleme Mısır mitolojisinde İsis-Osiris-Horus şeklindedir. Yunan mitolojisinde ise bu Zeus-Poseidon-Hades (Gök ve yer-Deniz-Yer altı) şeklinde var olmuştur. Hristiyan inancında ise Baba-Oğul-Kutsal Ruh üçlemesine dönüşmüştür. (Bazı yerlerde Baba-Oğul-Meryem şeklinde). Bu üçleme İslam’da bazı mezheplerde Allah-Muhammet-Ali şeklinde görülmektedir. Üçlemenin bir sembolik yanı da kutsal birleşme ve doğan çocuktur , bir başka deyişle baba-anne ve çocuk da bir üçlemedir. Bir başka üçleme de Beden-can-ruh üçlemesi olarak gösterilebilir. Sayı olarak üç kendisinden önce gelen iki sayının toplamı olarak da (1+2=3) önemlidir. Üç sayısı sembolik anlamlarının bir bölümünü üçgen şekline de devretmiştir. Üçgen sembolizmi ile üç sayısının sembolizmi arasında benzerlikler vardır.

4 : Dört sayısının sembolizmi çok ilginçtir. Dört bir çok farklı şeyi ifade edebilir. Bir masayı gözümüzün önüne getirebileceğimiz gibi en sağlam denge dört ayak üzerinde olur. Bir çok hayvan da dört ayağı üzerinde durmaktadır. İnsan da emeklerken dört uzvu üzerinde emekler. Böylece dört sağlamlığı düşündürtmüştür. Dilimizde varolan “dört elle sarılmak”, “gözünü dört açmak” gibi deyimler de yapılan işin sağlamlığını belirtmektedir.Dört ayrıca dört temel yön ile de alakalıdır. Böylece etrafımızın dört parçaya ayrıldığını kabul edebiliriz. Aynen “dünyanın dört bucağı” deyiminde olduğu gibi. Dört sayısı aynı zamanda dört elementi de (Ateş-Hava-Toprak_su) sembolize eder. Böylece dört, dünyanın yapı taşı olarak da yer alır. Hıristiyanlıktaki haç, dört İncil, İslam’daki dört büyük melek, dört halife bu sembolizmle alakalıdır. 5 : Beş genelde yaşadığımız dünyayı ve insanı sembolize eder. Teozoflara göre günümüzdeki insanlık beşinci kök ırktır. Beş, elimizdeki beş parmaktan dolayı da önemlidir. Eski mağara yerleşimlerine bakarsak insanların erleştikleri bölgelerde beş parmak izlerini de görürüz. Beş sayısı dört elementle de ilgilidir. Eski çağlarda dört elementi bir arada tutan bir beşinci elementin varlığı düşünülmüştür. Sembolizmde beş köşeli yıldız yaşamın sembolü olarak da kullanılmıştır. Beş vakit namaz, İslam’ın beş şartı, beş ile ilgili sembolizme örnek olarak verilebilir.

6 : Altı sayısının sembolizmi üzerinde düşününce kuşkusuz akla ilk gelen Süleyman’ın mührü olacaktır. İç içe geçmiş iki eşkenar üçgenden oluşan bu şekil altı köşelidir. Çok eski çağlardan beri kullanıldığı düşünülmektedir.Yukarı bakan üçgenin tekamül ederek tanrıya ulaşan ruhu, aşağıya bakan üçgenin ise toprağa dönüşü temsil ettiği düşünülmektedir. Bir başka açıklamaya göre ise yukarı çıkan ateşi ve aşağıya akan suyu sembolize etmektedir. Altı sayısı 3+3 ‘tür. Bir özelliği de 1x2x3 olmasıdır. 6 sayısının ayrıca bölenlerinin {1,2,3} toplamı da kendisine eşittir. Böylece altı mükemmel bir sayı olarak düşünülmüştür. Rabbin dünyayı altı günde yaratması da altının mükemmel olma özelliği ile alakalı olabilir.

7 : Yedi ile ilgili sembolizm her ana karşımıza çıkmaktadır. Yedi sayısı ile ilgili sembolizmin kökeninde eskiden yedi gezegen olduğuna inanılması vardır. Dünya sabit, bütün gezegenlerin onun etrafında döndüğüne inanıldığı için bu gezegenler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Ay ve Güneş’tir. Eskiden her gezegenin bir gök katında olduğu düşünülmekte olduğundan “Göğün yedi katı” deyimi o günlerden kalmadır. Aynı şekilde “yukarıda olan aşağıda olanla aynı olduğu” için yerin de “yedi katı” vardı. Bazı ezoterik öğretilerdeki yedi basamaklı inisiyasyon da sembolik olarak göğün yedi katına ulaşmayı ifade etmektedir. Eskiden her gezegene bir kutsal gün olduğu için bir haftada yedi gün vardır. Haftanın günlerinden Pazartesi Ay, Salı Mars, Çarşamba Merkür, Perşembe Jüpiter, Cuma Venüs, Cumartesi Satürn , Pazar ise Güneş ile alakalıdır.

8 : Sekiz , yedi kat gökyüzü inancının bir uzantısı olsa gerek tanrı katını temsil etmektedir. İslam’da sekizin Cennet’i temsil ettiği de düşünülmüştür. Ayrıca sekiz cennet ve yedi cehennem olduğu inancı da bu sembolizmle alakalıdır. Hıristiyanlıkta ise gökyüzü tahtını sekiz melek taşır. Aynı inancın benzeri İslam’da da vardır. Sekiz aynı zamanda tutulan yolda sonuna gelmeyi de, mükemmelleşmeyi de ifade eder. Budizm’deki sekiz yapraklı lotus çiçeği de sekiz aşamalı bir sistemin sembolüdür. Aynı şekilde Tapınakçılar arasında da sekiz aşamalı bir inisiyasyon sistemi de vardır. 9: Dokuz eski sembolizm de bir bitişi göstermektedir. Zaten tek haneli sayıların sonuncusudur. Dokuz üçün karesi olduğundan da bir erişilen noktayı , tamam olmayı göstermektedir. Ancak dokuz sonun olduğu yerde başlangıcın da olması gibi başlangıcı da haber verir. Eskiden göğün dokuz katı olduğu inancı da yaygındı. Buna göre dünya + 7 yıldız katı + sabit yıldızların olduğu kat , dokuz kat etmekteydi. İlginç olan bir başka husus da eski Türk inançlarında da göğün dokuz katı olduğuna inanılmasıdır. Aynı inanç Meksika’da da vardır. Aztekler yerin dokuz kat altı olduğuna da inanmaktaydı.

10 :On en eski zamanlardan beri belki de ilk dört sayının toplamı olmasından ötürü mükemmelliği temsil ediyordu. (1+2+3+4=10) İki elin parmaklarının sayısı olması da tamlığı ve mükemmelliği gösteriyordu. Musa’ya gelen on emrin de bu sembolizmle alakası vardır. Ayrıca Zohar’da ifade olunduğu gibi evren on sözcükle yaratılmıştır. Mayalarda on sayısı bir destenin sonu olduğu için sonu da sembolize etmekteydi. Ancak her kültürde olduğu gibi bu bitiş aynı zamanda bir başlangıcı da göstermektedir.

Numeroloji Hesaplamasını Nasıl Yapacaksınız?

Doğum tarihinizi Gün / Ay / Yıl olarak yazın. Hesaplamak için sadece tarihi ve sayıları toplayın ve çekirdek sayısı dönüştürmek. Örneğin siz 31 Ekim 1973 doğumlusunuz (Ekim 10ncu ay olur =) 1+0= 1 (31 = 3+ 1 = 4) + (1973 = 1 + 9 + 7 + 3 = 20 = 2 + 0 = 2) = (1 + 4+ 2 = 7) Bu durumda sizin doğum tarihinize göre numerolojik sayınız 7 olur. Şimdi yukarıda ki hesaplama yöntemine göre sayınızı öğrenin. Numerolojik sistemde 1'den 9'a kadar sayılar ve bunlara ilave olarak sadece 11 ve 22 sayıları yer alır. Her sayının açıkladığı bir kişilik oluşumu vardır. 11 ve 22 sayılarına "Değişmez sayı" denir. Hesaplama yapıldığında son sayı 11 veya 22 olduğunda bunlara ait yorumlar okunmalıdır.

DOĞUM SAYISI(1)Yaratıcılık, Bağımsızlık, Özgünlük, ego, kendine düşkünlük.Bu insan doğal bir liderdir. Kendine yeterlidir ve hırslıdır. İş hayatında aşırılıklardan, Hükmedici davranmaktan ve acelecilikten kaçınmalıdır.
MESLEKLER: Elektrik Mühendisi Cerrah, Büyükelçi, İş adamı Bilim, Araştırma, Lider, Kaptan.

DOĞUM SAYISI (2)Sezgi, İş birlik anlayışı, Tasarım ve kavrama, Aşırı duyarlık, Bağımlılık. Bu insan sevgi dolu, barış yanlısı, eleştirici ve ideal ortaktır. Detaylara gömülmekten, ve yalnız kalmaktan kaçınmalıdır.
MESLEKLER: Turizm Otel, Gazetecilik, Şarkıcılık, Dans, Yazarlık Edebiyat çalışmaları

DOĞUM SAYISI (3)Sanat Kabiliyeti, Sosyal kişilik, Dostluk meyli, Yüzeysellik, Ziyankârlık. Bu insan dışa dönüktür. Hayatı ve eğlenceyi sever. Yaratıcı ve duyarlıdır. Rutinden hoşlanmaz. Kendine disiplin uygulamayı öğrenmelidir.
MESLEKLER: Öğretim üyesi, Avukat, Yargıç, Büyükelçi, Asistan, Polis, Felsefeci, Banka, Reklam departmanı

 

DOĞUM SAYISI (4)Pratiklik, Uygulayıcılık, Güvenirlik, Bükülmezlik, Sağlamlık. Sıkı bir çalışandır. Her şeyin başarılmasını ister. İyi bir arkadaş ve candan olmayı öğrenmelidir. Güvenlik duygusunun aşırılığından sakınmalıdır.
MESLEKLER: Demiryolu, Pilot, Maden, Teknik işler, Moda, Mühendis, Astroloji, Öğretim Görevlisi

DOĞUM SAYISI (5)Özgürlük, Uyum Kabiliyeti, Gezginlik, Değişkenlik, Erotizm meyli.Cesur, yürekli ve ikna edici bir kişiliktir. Güzel şeylerden ve bunlara sahip olmaktan hoşlanır. Can sıkıntısından fazla etkilenir. Bunun aşırılığından sakınmalıdır. Kolayca amacından sapması olasıdır.
MESLEKLER: Mühendis, Satış pazarlama, Muhasebeci, Gazetecilik, Radyo TV, Broker, Emlak Komisyonculuğu.

DOĞUM SAYISI (6)Aşk, Sorumluluk, Anlayış, Her işe karışmak, Kıskançlık.Sıcak, koruyucu ve mutlu kişiliktir. Güvenilir ve sağlam yapıdır. Sevdiği insan için her türlü fedakarlığı yapar. Kendini aşırı kötümser hissetmekten ve başkaları tarafından istismar edilmiş duygusundan arınmalıdır.
MESLEKLER: Kuyumcu, Mühendis, Mimarlık, Gıda müfettişi, Roman Yazarı, Bürokrat, Sanatçı.

DOĞUM SAYISI (7)Ruhsallık, Zihni analizcilik, Zeka, Eleştiricilik, Sır saklama ve baskıcılık.Derin bir düşünürdür. Ruhsal meyillidir. Eksantrik ve değişkendir. Soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır. Yalnızlıktan ve iyi şeylere sahip olamama duygusundan arınmalıdır.
MESLEKLER: Film sinema sektörü, 
Seyahat Acentası Hava hostesi Doktor Kimyager.

DOĞUM SAYISI (8)Yöneticilik yetenekleri, Organizasyon yeteneği, Güçlülük, Maddi ve adil. Güçlü,kararlı ve sonca giden kişiliktir. Para ve maddi konularda başarılıdır. Amacının karşısında gördüğü insanlar için duygusuz davranma meylinden arınmalıdır.
MESLEKLER: Oyuncu, Mühendis, Polis, Belediye Başkanı, Siyasetçi Müzisyen.

DOĞUM SAYISI (9)Sanatkar yetenekleri, Hümanist, Romantik, Duygusallık, İsraf ve konfor Sezgili, Duyarlı ve yaratıcı kişiliktir. Dünyaya kendini kanıtlamak için savaşır. Kötü alışkanlıklarından kurtulmak ve hayatın küçük detaylarından fazla etkilenmemek için çalışmalıdır.
MESLEKLER: Ceo, Lider, Polis, Komutan, İtfaiyeci Çocuk Doktoru, Bankacı, Uçak mühendisi.

DOĞUM SAYISI (11)Sezgi gücü, vatanperverlik, Keşif yeteneği, Duyarlık, Fanatik.Hayalci ve öngörülü kişiliktir. Sanatkardır. Bilinç üstü gelişmiştir. Çok gergin ve aşırı duyarlı olmaktan korunmalıdır.

DOĞUM SAYISI (22)Pratik bir idealist, Maddi alanda üstünlük,Çabuk zengin olabilen, saldırgan.Amacına bağlı ve pratik kişiliktir. Global düşünce tarzına sahiptir. Çok erken dünyaya gelmiş olmak duygusundan ve geleceğe fazla düşkün olmaktan sakınmalıdır. 2015

Numeroloji de her sayının sembolik bir karşılığı vardır. Sayıların insanlar üzerindeki etkilerini ve insanın kendi bilinmezliklerini belirlemede, hem diğer Oklit ve ezoterik yollara hem de sayı bilimi olan Numeroloji’ye başvurmuştur. Doğum tarihini, ismini ve kendisiyle alakalı bütün her şeyi sayı hesabına dökerek bir harita  çıkarması bunu yorumlaması biraz zor olsa da tüm sayıların anlamı bir gücü vardır. Buna göre;

1 – Başlangıcı sembolize eder. Her şeyin temeli 1 rakamının içindedir. Başka hiçbir sayıya bölünemez.Aynı zamanda alfabenin ilk harfidir.İnsan bedeninde kök enerjiyi ve bağlılığı sembolize eder.Merkür gezegeni ile simgelenir.Bu rakamın ifadesini hiyerarşik bir şekilde sıralayabilirsiniz.

 2- Yetenek, dualiteyi yani erilliği ve dişilliği, sıcak-soğuk, iyi-kötü, güzel- çirkin gibi..

Beşeri ikilikleri temsil eder. Gerçekte bu ikilikler bizim bakış açımıza göredir.Aynı zamanda değişkenliği ve geçişleri de temsil eder.

3 – Kutsal üçlemenin sembolüdür. Bir çok inanç ve kültürde üçleme dediğimiz trinite’ye  rastlarız. Kişinin kendisiyle alakalı “Ruh-Beden-Zihin” dengesi, “Baba-Oğul-Kutsal Ruh” ritüeli de bu başlık altında incelenebilinir. Hem başlangıcı temsil eden 1 rakamı hem de ikiliği ve dualiteyi temsil eden 2 rakamının toplamı da yani birleşimi de aynı zamanda 3 sayısını bize verir.

 4- Dengenin ve temel maddelerin sembolüdür. Hava-Toprak-Ateş-Suyu yani temel dört elementi sembolize eder. Aynı zamanda geometride dörtgen ve kare şeklini de bu sayı içerisinde bulabiliriz.

 5- Pentegram’ın sembolüdür. Beş kenarlı yıldız sembolü aynı zamanda kollarını açan insan olarak da simgeleşmiştir. Dört element hükmeden bilinç ile de bilinir.

6 – Davut yıldızında aşağısı yukarıya-Yukarısı aşağıya benzen bilgisi vardır. Diğer adı Süleymanın mührüdür. Aşağıyı temsil eden madde alemi ile Yukarıyı temsil eden Ruhsal alemin ilişkisi sembolize edilir. Zıtlıkların da dengesini barındırır.Aynı şekilde kadın ve erkeğin birleşmesi ile de ilişkilendirilir.

7 – Piramit’in sembolüdür. Madde ve şekillin fikirsel anlamını da barındırır. Ruh ile maddenin buluşması da yedi rakamı ile simgeleştirilir. Yedi rakamı tüm ezoterik bilgilerde kutsal sayılmaktadır. Haftanın günlerinin sayısı da yedi’dir. Dünya Yedi günde yaratılmıştır.

8 –Yan çevrildiğinde sonsuzluğu sembolize eder. Sonsuz döngüleri de bu şekilden çıkarabiliriz. Maddi kazanç demektir aynı zamanda. Çift kare ile de ifade edilir.

9 – Başarının ve sayıların en büyüğüdür. Çok yönlülük ve kontrol faktörünü sembolize eder. Dualite’nin birleşimini de sembolize eder.

Elbette ki bu rakamları sadece birkaç kelime ile anlatmak imkansızdır. Rakamların dilini öğrenmek için önce alfabesini çözmek ve bilmek lazımdır. Bunu için çok yönlü ve uzun araştırma emeği gerektirir. Tabi ki buradaki bilgilerin varlığımıza olan katkılarını da işin içine katarsak çok daha başarılı sonuçlar elde ederiz. Yazının başında da belirttiğimiz gibi başlangıç eski mısır ve Pisagor dur.

Kalde Numerolojik Sistemi

Kalde yahut "Mistik Numeroloji" iki numeroloji sisteminin eski olanıdır. Kalde numerolojisi daha dakik olmasına rağmen, o daha az popülerdir. Bunun nedeni bu numerolojik sistemin öğreniminin görece zor olması ve alfabetik değerlerin diğer sisteme göre sistematik olmamasıdır. İsim Kalde sistemine göre analiz edildiğinde kişinin karakterine işlenmiş metafizik kader yorumlarını da ortaya çıkarır. Kalde numerolojisi sahne arkasında gizli güçleri veya görünmez telleri ortaya koyar.

Kalde Numerolojik metodu sizin en çok kullanın isminizi önemser. İsimden sonra doğduğunuz ayın günü sıradaki en önemli faktördür. Kalde Numerolojisi çok eski ve dakiktir. En az 6000 yıl önce Babilin güneyinde yaşamış Kaldeliler veya Keldaniler bu konuda uzmanlaşmışlardı.

Okült bilimler üzerinde sürekli ve gayretli çalışmalar sonucunda Keldaniler astronomi, matematik ve diğer bilimlere, özellikle Numeroloji ve Astrolojiye büyük katkılar sağladılar.

Kaldeliler metafizik sanatlarda o kadar ileri duruma geldiler ki, Onların ismi Numeroloji ve Astrolojiyle eşanlamlı oldu.

>Kalde Numerolojik sistemi isminizi ve doğum tarihinizi birlikte ele alır. B sistem size doğum anında verilen ismi değil sizin en çok bilinen adınızı önemsemektedir (Pisagor sistemi sadece doğum ismini göz önünde bulundurur) Kalde sisteminde rakamlar 1den 8e kadardır, bu yönüyle de Kalde hesaplama sistemi Pisagor sisteminden ayrılmaktadır. Kalde sisteminde 9 rakamına eşdeğer hiç bir harf ayrılmamıştır. Bunun nedeni Kaldelilerin inanışında 9u özel, kutsal, ilahi rakam olması ve diğerlerinden ayrı tutulması gerektiğidir. Fakat eğer isminizin analizinde toplam 9 a denk düşerse b zaman 9 dikkate alınır.

Kalde numerolojik sisteminde rakamların anlamı bilmek yeterli değildir. "Bileşik" veya "Çifte" sayıların da anlamının bilinmesi zorunludur. Kalde numerolojik rakamı basitçe kişinin isminin fiziksel özelliklerini açıklarken Çifte numerolojik değer ismi yöneten daha derin, metafiziksel, gizli etkileri olan güçleri nitelemektedir.

İsminizin fiziki (rakam) ve metafiziksel (bileşik sayı) yönleri belirlendiğinde, sıradaki önemli adım doğum tarihinizdir. Sizin doğum tarihiniz dendiğinde bu doğduğunuz Ayın gününü işaret eder ki, kendisinin de okült sembolik değeri ve önemi vardır. Sizin doğum tarihiniz çok önemlidir, çünkü o değişmezdir ve sürekli kuzeyi gösteren pusula gibi sabit yolu işaret eder. Kişi hayatında evlat edinme, evlilik ve başka durumlarda isim değişikliğine uğrar, fakat doğum tarihi değişmez olarak kalacaktır.

Nümeroloji, rakamların ve onların kozmik planının ayrılmaz bir parçası olarak bazı kişilik özelliklerine ruhani olarak yaptıkları etkinin incelenmesidir. Her harfin sayısal bir değeri vardır ve bu değer kendisiyle bağlantılı kozmik bir titreşime sahiptir. Doğum tarihinizdeki rakamların toplamı ve isminizdeki harflerin değerlerinin toplamı birbiriyle bağlantılı bir titreşim yaratırlar. Bu rakamlar kişilik, hayat amacı, kişiyi motive eden faktörler ve gizli kalmış yetenekler konusunda pek çok şey gösterir.

Nümeroloji uzmanları, yaşamda atılacak önemli adımlar için en doğru zamanı belirlemek amacıyla rakamları kullanırlar. Nümeroloji ayrıca, yatırım yapmak, evlenmek, seyahate çıkmak, iş değiştirmek ya da taşınmak için en doğru zamanı belirlerken de kullanılır.

Doğum tarihinizdeki rakamlar şunları gösterir:

• Hayat yolu rakamı – Bu hayatınızdaki görevinizi yerine getirmek amacıyla seçmiş olduğunuz yol. En önemli dersiniz. 
• Gün sayısı – Hayata nasıl yaklaştığınız. 
• Yıl sayısı – 9 yıllık döngünüzde bulunduğunuz nokta. Şu an işlemekte olan ve gelecekteki döngülerinize ışık tutar. 
• Günlük/aylık/yıllık gelişim döngülerinizdeki benzerlikler.

İsminize denk gelen rakamlar şunları gösterir:

• İçsel sayınız – Derindeki duygularınız, kalbinizin gerçekten ne istediği. 
• Dışsal sayınız – Kişiliğiniz, dışarı yansıttığınız tarafınız. 
• Kader sayınız – Hayat amacınız, başarınızın anahtarı. 
• Transit sayınız – Herhangi bir yılın enerjisi.