Lenf Drenaj

Mayıs 23, 2016 | Gökhan HANİ

 

MANUEL LENF DRENAJI( MLD) nedir? 


Manüel Lenf Drenajı(MLD), lenf sisteminin elle manipüle edilerek, lenf ödem nedeniyle bloke olmuş lenf sıvısının serbest akımının sağlanması tekniğidir.
Lenf ödem, lenfatik sistemin bozulması veya tıkanması sonucu gelişen bir şişliktir. Bu durum, hasar veya travmaya bağlı olarak ikincil olarak gelişebildiği gibi lenfatik sistemin iyi gelişememesinden ötürü doğumsal da olabilir. Lenf ödem, vücudun her bölgesini etkileyebilmekle birlikte en çok kol ve bacaklarda görülür. 
Genellikle yaygın olmadığı düşünülmesine rağmen; yapılan son çalışmalar,Kanada da  yılda en az 100.000 insanın bu rahatsızlıktan etkilendiğini göstermektedir.

Lenfatik sistemi; lenf kapillerleri, lenf damarları, lenf düğümleri ve bezleri oluşturur. Lenf, plazmaya benzeyen şeffaf interstisyel bir sıvıdır. Lenf sıvısı gözler, beyin ve spinal kord haricindeki tüm vücut kısımlarını sarmış olan lenf kapillerlerinde toplanırlar. Lenf kapilleri, diğerleri gibi çok sayıda anastomoz yaparak, dokular içerisinde bir damar ağı oluşturur. Lenf damarlarında da venlerdeki gibi valvulalar (kapaklar) vardır ve lenf sıvısının akımı, venlerdeki mekanizmaya benzerlik gösterir. Bu damarlar, vücudun uç kısımlarından kalbe doğru sıvıyı iletirler. Tüpler birbiri içinde birleşir ve majör kanal ve damarları oluşturur. Lenf düğümleri bu damarların genişlemiş kısımlarıdır ve genelde eklem hareketlerinde pompa görevi görmek üzere eklemlerde yer alırlar.
Lenf düğümleri, Lenfatik damarlar boyunca bütün vücuda dağılmış, savunmamızda önemli rol oynayan 1- 25 mm boyutlarında kapsüllü siferik veya böbrek şeklinde yapılardır. Lenf düğümleri esas olarak bir filtre gibi fonksiyon görürler. Lenf damarlarına giren herhangi bir yabancı partikül  lenf düğümlerinde tutulur.

Lenf sıvısını uçlardan lenf düğümlerine getiren damarlara afferent lenf damarları; lenf düğümlerinden merkeze doğru taşıyan lenf damarlarına ise afferent lenf damarları denir. Bacak veya ayağın yüzeysel ve derin lenf damarları, diz bölgesi lenf nodüllerinde sona erer. Sonra ana femoral lenf damarlarına ulaşır; oradan da geniş iliak nodlara geçer. Kolların yüzeysel ve derin lenf damarları ise aksillar lenf nodüllerine boşalırlar. Dirsekte bu iki sistem, yüzeysel ve derin lenf nodülleriyle bağlanırlar. Sağ göğüsten gelen lenf damarları, sağ koldan gelen lenf damarları ile birlikte sağ lenfatik duktusu oluşturur ve sağ subklavian vene drene olur. Diğer bölgelerden gelen lenf damarları, torasik duktusu oluşturur ve sol subklavian vene drene olur. Atık maddeler daha sonra kan yoluyla dalak, bağırsaklar ve böbreklere Detoksifikasyon için taşınırlar.

Lenf ödem nedir?

Hücreler bir sıvı ortamında bulunmaktadır. Hücrelerin arasında bulunan sıvının dengede kalabilmesi için bu sıvının sürekli süzülerek tekrar kana karışması gereklidir. Vücutta bu görevi lenfatik sistem sağlamaktadır ve bu sistemde taşınan sıvıya da lenf sıvısı adı verilmektedir. Normal bir insanda vücut ağırlığının %3 'ü kadar lenf sıvısı bulunur. Lenf sıvısının hareketi, toplardamarlardaki gibi iskelet kaslarının basıncı ve solunum hareketleriyle sağlanır ve kanın hareketine göre oldukça yavaştır. Çünkü Lenf sistemine basınç yapan özel bir kalp ve atardamar yoktur. Lenf sıvısını taşıyan lenf kanalları ve lenf düğümleri hasara uğrarsa veya doğuştan kusurluysa lenf sıvısı vücutta birikir. Bir bölgede biriken sıvı miktarı, lenfatik sistemin taşıma kapasitesinden daha büyükse Lenf ödem oluşur. Lenf ödem, halk arasında bilinen adıyla Fil Hastalığı, lenfatik sıvının hücreler arası dokuda birikerek, sıklıkla kollarda veya bacaklarda, ara sıra da gövdede şişmeye neden olmasıdır. Lenf ödem, venöz yetmezlik sonucu oluşan ödemle karıştırılmamalıdır. Bununla beraber tedavi edilmeyen venöz yetmezlik kombine venöz-lenfatik sistem yetmezliğine dönüşebilir.

Lenf ödem Nasıl Oluşur?

Lenf ödem doğumda, ergenliğin başlangıcında veya yetişkinlik çağında sebebi bilinmeyen şekilde başlayabilir ve primer lenf ödem olarak adlandırılır. Sekonder lenf ödem veya edinilmiş lenf ödem, cerrahi sonrası, radyasyon, enfeksiyon veya travma sonrası gelişebilir. Meme kanseri gibi bazı kanserler ve tedavisi için lenf düğümlerinin alınması, lenf ödem açısından daima risk taşır. Cerrahi olarak ne kadar fazla lenf düğümü çıkartılırsa, lenf ödem oluşma riski o kadar artmaktadır. Lenf düğümü direksiyonuna bir de radyoterapi eklenirse, lenf ödem oluşma riski daha da artar. Mastektomi sonrası gelişen lenf ödem tutulan kolda ağırlık, ağrı, duyu kaybı, hareket kaybı ve fonksiyon bozukluğu ile karakterizedir. Bu durum kişinin yaşam kalitesini oldukça olumsuz yönde etkiler. Hastalarda anksiyete, depresyon ve uyum sorunları, sosyal ve seksüel problemler açığa çıkar. Lenf ödemli kol veya bacak kolayca enfeksiyon kapar ve daha da kötüleşerek hastanın genel sağlığını da olumsuz etkiler. Ve ne yazık ki tedavi görmemiş, yetersiz veya yanlış tedavi gören hastaların kol ve bacak şişmeleri giderek artar. Gelişen bu problemler genellikle tedavinin başarısını da etkilemektedir. Bu yüzden tedaviye erken dönemde başlanılması oldukça önemlidir.

Lenf ödemin klinik tablosu ciddiyetine göre 3 döneme ayrılır ve iyileşemeyen kişiler dönem 1 den dönem 3 e kadar ilerler:
 
Lenf ödemin evreleri
Evre 0
Sub klinik veya ön faz olarak da bilinir. Lenf ödem yoktur. Bu fazda taşıma kapasitesi normalin altındadır. 
Evre1
Fibrotik değişiklikler yoktur. Doku gode bırakır. Ödem gün içinde giderek artar ancak elevasyonla azalır. 
Evre2
Sürekli şişlik vardır ve elevasyon ödemi azaltmaz. Fibrosklerotik doku deşiklikleri vardır. Faz 2 de Stemmer işareti pozitiftir. 
Evre3 (Lymphostatic Elephantiasis) 
Doku serttir ve gode bırakmaz. Hareket kısıtlılığı ve trofik deri değişiklikleri oluşur.

HASTALIKLARA KARŞI ALTERNATİF TIP DESTEĞİ FİZİKSEL HASTALIKLARDA HEMEN DOKTORUNUZA YADA EN YAKIN HASTANELERE BAŞVURUNUZ.HASTANEDE YA DA DOKTORUNUZ TARAFINDAN TEDAVİ OLMADAN KESİNLİKLE ALTERNATİF TIP FELSEFESİ DESTEĞİ ALMAYINIZ.ALTERNATİF TIP FELSEFE EKOLLERİNİ UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN YAN ETKİSİZ OLARAK , MODERN TIP TEDAVİSİYLE BERABER YAPARSANIZ ,HASTALIĞINIZIN SEYRİ AZALACAK VE KENDİNİZİ DAHA İYİ HİSSEDECEKSİNİZ.BU SİTE EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME AMACIYLA HAZIRLANMIŞ BİR SİTEDİR.BU SİTE KESİNLİKLE TEDAVİ UNSURU VE YAKLAŞIMI İÇERMEZ.HASTALIK TEŞHİS VE TEDAVİLERİ , DOKTORLAR VE SAĞLIK BİRİMLERİ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR.HASTALIKLARINIZIN SEYRİ İÇİN  FELSEFİ BİOENERJİ HASTALIKLARA UYGULANMASINDA YAN TESİR VEYE TEDAVİ UNSURU BULUNMAZ.”

ALTERNATİF GLOBAL İŞLETME DANIŞMANLIK ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDEKİ İNTERNATİONAL SPECİAL METAPHYSICH ACDEMY KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZİMİZ KESİNLİKLE HASTALIK TEDAVİ VEYA TEŞHİSLERİNİ İÇERMEZ VE ÜSTLENMEZ.KİŞİSEL VE RUHSAL GELİŞİM BAZINDA HALKIMIZI BİLGİLENDİRMEK VE EĞİTMEK İÇİN VARDIR.HASTALIKLARIN TEDAVİSİ İÇİN MODERN TIP YAKLAŞIMLARINI DESTEKLER.BİOENERJİ BİR UZAK DOĞU FELSEFESİDİR,ALTERNATİF VE TAMAMLAYICI TIP KAPSAMINDA DEĞERLENRİLEMEZ.