Kristal Taş Terapi Eğitimi

Mayıs 23, 2016 | Gökhan HANİ

HTML Editor - Full Version

KRİSTAL TAŞ TERAPİ EĞİTİMİ

Alternatif tedavi yöntemlerine duyulan ilgi, her geçen gün artıyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişi şifa bulmak için doğadan bir umut ışığı bekliyor. Bunlardan biri de değerli taşlarla yapılan tedavi'dir. Birçok eski kültürde kristaller ve değerli taşların güçleriyle ilgili bilgilere rastlayabiliriz. İnsanlık tarihi kadar eski olan bu tedavi metodu bugün yeniden gün ışığına çıkarılmış ve çağdaş bir tarzda insanlığın hizmetine sunulmuştur.


 
Değerli taşların oluşumu
Tüm değerli taşların kökeni, yeryüzü çekirdeğinin sürekli hareket halindeki ve daima dış yüzeye ulaşmaya çalışan erimiş magmasına dayanır. Bu kızgın kütlenin sadece küçük bir kısmı volkanik faaliyet ve lav akışı meydana getirir ve magma, çoğunlukla gezegenin alt tabakasındaki yeraltı çatlaklarına akar. Bu erimiş kaya ve mineraller kütlesine, kaynayan sular, buhar ve gazlar da eşlik eder. Bunlar soğurken bu yarıklarda biriken birçok mineralle birleşerek, kristalleri ve değerli taşları meydana getirirler. Oluşum ve gelişimlerini milyonlarca yılda tamamlayan bu değerli taşlar, sürekli olarak içlerine, güçlü elektromanyetik enerji de depolarlar. İşte insanları şifalandıran şey, taşların içindeki mineral yapılarıyla birleşmiş olan bu elektromanyetik güçtür.


 
Kuvars Kristalleri
Taşlarla terapide kuvars kristallerinin yeri çok büyüktür. Birçok kişi, tüm kaya kristallerinin aynı kuvars türü olmaları nedeniyle, büyüklükleri, renkleri ya da biçimleri ne olursa olsun, hemen hemen aynı tarzda iş göreceklerini varsayar. Bu varsayım yanlıştır. Hâlbuki her bir kristal ayrı kimliğe ve niteliğe sahiptir ve bireysel olarak iş görür. Her bir kristalin kendine ait bir notası ya da sesi vardır. Herhangi bir kişi kristal seçerken, bu işitilmez nota vasıtasıyla belirli bir kristale doğru çekilir. 
 
Kristaller, erkek ve dişi olarak ikiye ayrılır. En dikkati çeken kristal pozitif ya da erkek olanıdır. Çünkü bunların görünüşleri çok berraktır ve yoğun enerji yayarlar. Bu da onları, doğal şifa alanında etkili kılar.
 
Erkek (Eril) kuvars kristal, berrak oluşu nedeniyle, zihinsel karışıklık ve karamsarlık yaşayan kişiler üzerinde, olumlu bir etki yapar. Ayrıca insan üzerinde uyarıcı, eyleme geçirici bir etki de yapar. Onun için bu tür pozitif ya da erkek kristaller, dürtü ya da eylemin gerekli olduğu, özellikle fiziksel yorgunluğun ve zihinsel karışıklığın sorun olduğu durumlarda yararlıdır.
 
Dişi (Dişil) kuvars kristal ise, donuk (saydam olmayan) bir yapıya sahiptir. Güzel bir görünüme sahip olmamasına rağmen benzersiz özelliklere sahiptir. Herhangi bir kişi, aşırı zihinsel, duygusal ya da fiziksel faaliyetin sonucu migren gibi aşırı bir baş ağrısı çekiyorsa, bir dişi negatif kristal, böyle bir gerilimi azaltmaya yardımcı olur.
 
Bir de salkım şeklinde kaya kuvars kristalleri vardır. Bunların çoğu, erkek ve dişi kristallerin bir karışımıdır. Tamamen erkek enerjisine sahip salkımlar ise çok etkili güç alanlarına sahiptirler. Şifacılar için güçlü destekleyici enerji yayarlar. Öte yandan, tamamen dişi enerjiye sahip salkımlar ise, vizyon görme ve sezgi yeteneklerini geliştirmek için kullanılabilir. Bu tür salkım oluşumlar çok güçlü elektromanyetik enerjiüreteçleridir. Çevrelerinde bulunan herhangi bir kişinin enerji alanını güçlendirirler.
 
Ametist (mor renkli) kuvars kristalleri ise, son derece güzel ve güçlü enerji yayan kristallerdir. Bu tür salkımlar tedavi odasına yerleştirildiklerinde, güçlü, arındırıcı bir enerji yayarak, hem şifacıyı hem de hastayı uyarırlar. Eğer tahriş edici bir cilt hastalığından rahatsızlık duyuyorsanız, hasta bölgenin üzerine, sivri ucu aşağı gelecek şekilde bir ametist salkımı yerleştirin. Çok geçmeden büyük bir rahatlama duyacaksınız.


 
Bir Kristali Arındırma
Gereksiniminize uygun bir kaya kristalini seçtikten sonra, onu herhangi bir amaçla kullanmadan önce, belirli hazırlık aşamalarından geçirmeniz gerekir. İlk olarak kristalin fiziksel olarak temizlenip arındırılmasıdır. Kristaller ilk kazılıp çıkarıldıklarında üzerlerinde çeşitli mineral madde şekillerinden oluşan bir kabuk bulunur. Bu kabuğun giderilmesi için kristal, oksalik asit banyosuna yatırılır. Bu işlemden sonra kristallere birçok kişi tarafından dokunulur ve her bir kişi de bu kristal üzerinde kendi zihinsel ya da duygusal tesirlerini bırakır. İkinci olarak oksilit asit artıklarıyla birlikte, istenmeyen titreşimleri yok etmek için, kristal birkaç gün boyunca doğal deniz tuzunun içinde tutulur. Kristal, deniz tuzu yatağından parlak ve temiz bir biçimde çıkar. Üçüncü işlem ise, kristalin soğuk ve temiz bir suda durulanmasıdır. Artık bu andan itibaren diğer insanların kristalinizi ellemelerine izin vermeyin. 
 
Kristali Kuvarsları Kodlama ve Faaliyete Geçirme
Eğer kristalinizden, bu güç kaynağından yararlanmak istiyorsanız sonra onu düşüncelerinizle, duygularınızla yüklemelisiniz (şarj etmelisiniz) Beş dakika boyunca ona sevgi düşüncesi projekte edin. Ayrıca kristalinizi evrensel amaca adayın. Bunun için şöyle diyebilirsiniz. "Bu kristali evrensel amaca adıyorum. Bu andan itibaren, onun enerjilerini tüm canlılara yararlı olabilmek için kullanmaya söz veriyorum. Çünkü ben  Herşeyi  Rahman ve Rahim olan Allah'tan Diliyorum; bundan dolayı Tek Yaratan olan Rabbimizden Kristal kuvars Taşının Bana şifa vermesini diliyorum.Ben sadece Rahman ve Rahim olan Allahımdan herşeyi Dilerim. Şimdi bu kristalin içindeki yaşam enerjisini, evrensel amaca hizmette kullanılabilmesi için Allahın İzniyle, faaliyete geçmesini bekliyorum." Temizlenmiş ve şarj edilmiş olan kristalinizi, çeşitli ruhsal nedenlerden dolayı dengesiz çalışan veya tıkalı olan çakraları açmak için kullanabilirsiniz.Kristal taşların kodlama biçimleri,Kristal taş terapi eğitimlerinde Öğreneceksiniz.

 

Kristal Taş Terapi ile Arınma

 • Kristal taş terapisi, zihin ve bedende iyileşmeler kaydetmek için Şifalı taşların kullanılması ile uygulanır. Kristal taşlar sadece zihinsel ve bedensel şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda ruhsal gelişim ve iyileşmeyi sağlayan enerjiler de yayar.

  Kristal Kuvars taşların güçlü enerjileri, oluşum süreçlerinin milyonlarca yıla yayılmasından ve bu süreçte birçok kozmik enerjiyi bünyelerine almalarından kaynaklanmaktadır. Her taşın farklı enerji titreşimi ve farklı enerji yapıları vardır. Bundan dolayı kodlanmış ve programmış Kristal kuvars taşlarını üzerinde taşıyan kişiler binlerce yıl üzerlerinde birikmiş şifalı kozmik enerjilerden etkilenirler.

   

  Doğadaki bulunan tüm taşların bir enerjisi olduğu bilimsel olarak da kanıtlanmış olması ayrıca; Vücudumuzda bulunan 7 Ana Çakra ve 12 Ayrı meridyenler üzerinde birikmiş blokajları ve negatif enerjileri temizlediklerinden, saf ve berrak yapılarıyla kristal taş terapisinin önemi günden güne artmaktadır. Diğer terapi türlerinde de olduğu gibi kristal terapide de, kişinin enerjisi dengelenerek şifa verilir. Ancak bu terapide enerji dengelemesi, doğal taşların enerjisinden yararlanılarak yapılır. Enerji blokajı ortadan kalkınca fiziksel ve zihinsel iyileşmeler görülür.


  Kendinize , sadece uygun taşı almak ve kullanmak isterseniz hangi taşın size uygun olduğunu öğrenmek için kısa bir çalışmadan sonra , taşlar adresinize temizlenip , hangi konu üzerinde niyetlenmek istiyorsanız ona göre programlanıp kargo ile  gönderilmektedir.

   

   

  • Kristaller ve taşlar evrendeki en yüksek enerji formu olan makro kozmik enerji ışığını alma, bulundurma, yansıtma, yayma, kırma özelliklerindedirler

  • Kristal taş terapisi, zihin ve bedende iyileşmeler kaydetmek için

  •  Şifalı taşların kullanılması ile uygulanır. Kristal taşlar sadece zihinsel ve bedensel şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda ruhsal gelişim ve iyileşmeyi sağlayan enerjiler de yayar.

  • Kristal Kuvars taşların güçlü enerjileri, oluşum süreçlerinin milyonlarca yıla yayılmasından ve bu süreçte birçok kozmik enerjiyi bünyelerine almalarından kaynaklanmaktadır.

  • Her taşın farklı enerji titreşimi ve farklı enerji yapıları vardır.

   

   

  • Bundan dolayı kodlanmış ve programmış Kristal kuvars taşlarını üzerinde taşıyan kişiler binlerce yıl üzerlerinde birikmiş şifalı kozmik enerjilerden etkilenirler

   

  • kristal terapide de, kişinin enerjisi dengelenerek şifa verilir. Ancak bu terapide enerji dengelemesi, doğal taşların enerjisinden yararlanılarak yapılır.

  • Enerji blokajı ortadan kalkınca fiziksel ve zihinsel iyileşmeler görülür.

   

 • KRİSTAL TAŞ KODLANMA VE PROGRAMLANMASI :

  Kristal Taşlar bünyelerinde taşımış oldukları kristal atom zerreleriyle bilgi alma, bilgiyi depo etme, bilgiyi taşıma ve bilgiyi yönlendirme işi görürler. Kristal Taş Terapisinde Profesyonel olarak alacağınız Eğitimde Kristal taşların nasıl kodlanıp, programlandığını öğreneceksiniz.Kristal Taş Terapisi Kodlama ve programlama sistemi İnternette yer alan Bilgiler veya Şifalı taşlar hakkında kitaplar yazan kişiler tarafından bilinmemektedir.Taş dükkanlarında veya orta orta dolaşan şifacı olduklarını belirten kadın ve erkeklerin ellerinde sattıkları ve programlamalı kristal kuvars diye satın aldığınız kodlama şekillerine inanmayınız.Kristal taş kodlaması ve programlaması eski kadim çağlarda yaşayan Mayalar,Astek ve İnka uygarlıklarında olduğu gibi veya Atlantis ve Mu kıtası şehirlerinde Kullanılan ve programlanarak Ezoterik,Okultik ve Metafiziksel olarak kullanılan gerçek ekollerini Pandül veya Sarkaç Biçimlerini Sadece  geçerliliği ve tescili olan eğitmenlerden almanızı öneririm.

 •  

   

  1.Aşama: KUTUP BELİRLEME 
  Kristal taş terapisin de 5 cins kristal kuvars kullanılır.
  1.Eril Kristal Kuvars: Yang-Sıcak-Pozitif kutup-Olumlu
  2.Dişil Kristal Kuvars: Ying-Soğuk-Negatif kutup-Olumsuz
  3.Pembe Kristal Kuvars: Ying-Yang –Pozitif-Negatif Kutuplu-Çocuk
  4.Dumanlı Kristal Kuvars: Ying-Yang-Chi-Pozitif-Negatif-Ortam-çevre
  5.Mor Kristal Kuvars(Ametist): Ying-Yang-Chi-Pozitif-Negatif kutuplu-Genel Alan

   

 • 2.Aşama: TEMİZLEME

  1.Eril Kristal Kuvars: Eril ve Dişil Kristal Kuvarsları Baş aşağıya doğru birbirlerine yapışık iki uçlarının ortasında Ametist ucu bitişik. Ying+Yang+Chi
  2.Dişil Kristal Kuvars: Dişil, Eril ve pembe Kuvarsların ucu baş aşağıya doğru 3,ü bitişik, Ametist sivri ucu yukarı doğru dik. Ying+Yang+Çocuk+Chi
  3.Pembe Kristal Kuvars: Dişil, Eril ve Pembe Kuvarsların Sivri Uçları aşağıya doğru bitişik. Ying+Yang+Chi
  4.Dumanlı Kristal Kuvars: Ying+Yang+Chi Genel Ortam Anti-radyasyonik Çevre-Oda-Tuzlu su. Sivri ucu 
  5.Mor Kristal Kuvars(Ametist):Ying+Yang+Chi Genel Çevre

   

  3.Aşama: KODLAMA

  1.Parmak uçlarıyla kodlama:
  2.Eller ile Kalp yoluyla kodlama
  3.Düşünce Gücü Enerjisiyle Kodlama
  4.3.Göz Çakrasıyla Kodlama
  5.Gözyaşıyla kodlama
  6.Esmayı Hüsna ile kodlama
  7.Telepati ile kodlama

   

  4.Aşama: PROGRAMLAMA

  1.Niyet ile
  2.Gelecek Görüş İle
  3.Şifa verme ile
  4.Sevgi ile
  5.Çekim kuvveti ile
  6.Koruma ile
  7.6.His ile
  8.Telepati kurmak ile
  9.Bioenerji ile

 •  

   

  5.Aşama: KRİSTAL TAŞA SORU SORMA VE YANIT BULMA

  1.Bir kartona 4 alanlı bir şekil çizilir.
  2.Önceden kişinin kodladığı Kristal kuvars taşına Sorular Sorarak 
  3.Saat İbresi yönünde Sarkaç şeklindeki Kristal Kuvars taşı döndürülür.
  4.Eril Kristal Kuvars bayanlar için… Saat ibresine göre…
  5.Dişil Kristal Kuvars Erkekler için… Saat İbresinin Tersine göre…
  6.Kristal kuvars alanı döndükçe hareket alanı noktasındaki 
  7.Evet-Hayır-Olabilir-Olmaz noktalarında Sorulan soruya cevap için duracaktır.
  8.Üzerinde Durduğu nokta Soracağımız Sorunun Kristal Kuvars Yorumudur.

 •  

   

  Kristal Taş Terapi Tarihi :

  Kristal kuvars taşların ana vatanı Tibet’tir. Kristal taşların üçüncü göz çakrasını açmasında yardımcı olduğu gibi Tibetliler Kristal taş terapisini çok eski zamanlardan beri kullanmaktadırlar, Tibetin yanı sıra Eski Mısır, Güney Amerika, Hindistan ve Mezopotamya uygarlıkları da Kristal taşların çok kullanıldığı kültürlerdir. Maya’lar, İknalar ve Astekler gibi kadim uygarlıklar kristal taşları hem mistik ritüellerinde hem de fiziksel ve ruhsal tedavilerde kullanmışlardır. Günümüzde de taşlar Ortodoks tıp’ta da kullanılmaktadırlar. (Aleksandrit uçlu lazer cihazları, Ultrasonlarda kullanılan kuvars kristalleri gibi). 
  Ezoterik ve Okultik düzeyde de taşlar ve kristallerden meditasyon, inisinasyon, daha yüksek bilinç düzeylerine geçmek için yararlanılmaktadır. 


  Eski Atlantis’in ve Mu kıtasında bulunan bütün şehirlerinin kristal güçlerce beslendiği, Atlantis ve Mu kıtasının batmasına da bu gücün kötüye kullanımının neden olduğuna inanılır. Birçok ülke kültüründe taşlar iyileştirmeden tutun kötülüklerden korunmaya, statü belirlemeye, geçmiş ve gelecekten bilgi almaya kullanılmışlar ve kullanılmaktadırlar.


  Kristaller ve taşlar evrendeki en yüksek enerji formu olan makro kozmik enerji ışığını alma, bulundurma, yansıtma, yayma, kırma özelliklerindedirler. Bütün maddelerde olduğu gibi Taşlarda atomlardan oluşurlar. Atomların da proton, nötron ve elektron adlı daha küçük parçacıkları vardır. Kuantum fiziğine göre aslında enerjinin bu en küçük parçacıkları madde bile değil kozmik güce bağlı hareket eden enerji titreşimleridir.