SHİATSU EĞİTİM VE UYGULAMALI SEANSLARI

Bize göre oldukça yeni bir kavram olan Shiatsu Uzakdoğu'da asırlardır kullanılan bir iyileştirme yöntemidir.

Japonca shi = "parmak" ve atsu = "basınç" kelimelerinden oluşan Shiatsu, parmak ve avuç içleri ile uygulanan bir masaj tekniğidir.

(Chi) Ki denilen hayat enerjisinin aktığı meridyenler (kanallar) üzerindeki belirli noktalara uygulanan basınç sayesinde vücudun çeşitli bölgelerinde bulunan gerginlikler ve kasılmalar giderilir.

Önemli bir tedavi ve iyileştirme yöntemi olan Shiatsu, aynı zamanda sağlıklı kişilerin sağlıklarını korumasına da katkı sağlar. Bu yöntem, iğnesiz akupunktur ve "accupressure" olarak da bilinir.Fakat farklı teknikleri de söz konusudur.

Eski Çin kökenli olan Shiatsu'nun temeli, doğu felsefesi ve tıbbına dayanır. Buna göre beden ile dış dünya arasında uyumlu bir dengenin kurulması ve korunması amaçlanır.

Bu dengenin bozulması, bir başka deyişle, hayat enerjisinin aktığı meridyenlerde düzensizliklerin veya tıkanmaların oluşması sonucu bedende çeşitli rahatsızlıklar veya hastalıklar nüksedebilir.

Parmak ve avuç içleri ile meridiyenler üzerindeki belirli noktalara uygulanan basınç sonucu tıkanmalar açılır ve böylece düzenli bir enerji akışı ve kan dolaşımı sağlanır.

Bağışıklık sisteminin güçlenmesine de katkı sağlayan Shiatsu ayrıca, hastalık sonucu belirli noktalarda oluşan aşırı hassasiyet nedeniyle bir teşhis yöntemi olarak da yaygın bir biçimde kullanılır.

Doğu felsefesi ve tıbbına göre doğadaki tüm canlılarda Yin (dişil enerji) ve Yang (eril enerji) uyumlu bir denge içindedirler.

Shiatsu, vücutta bulunan Yin ve Yang enerjilerini harekete geçirerek düzenler, böylece bedende bir enerji dengesi oluşturur ve kişinin sağlığına (doğal haline) kavuşmasına yardımcı olur.

Doğu tıbbına göre bedenin kendi içindeki dengesi ile bedenin dış dünyayla olan dengesinin bozulması sadece hastalıklara yol açmakla kalmayıp, kişinin çevresi ile olan sosyal ilişkilerini de olumsuz yönde etkiler.

Bu tür dengesizlikler iç organlarda bozukluklara ve hastalıklara yol açabileceği gibi, kişinin huzursuz, mutsuz veya depresif olmasına da neden olabilir.

Geleneksel tedavi yöntemleri (klasik tıp) semptomları ortadan kaldırmaya yönelikken, doğu tıbbında amaç bedendeki enerji bozukluklarını dengelemek ve böylece hastalık nedenlerini ortadan kaldırmaktır.

Shiatsu tatbiki sonucu kas dokusunun esnekliği artarak kişiye huzur verir,zihnini berraklaştırır, baş, sırt, bel, boyun v.s. ağrılarını geçirir, iç salgı bezlerinin ve iç organların çalışmalarını düzenler, sindirim sistemi, romatizma, kireçlenme v.b. sorunlarda etkilidir,sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar, stresin etkilerini azaltır ve giderir, nihayet uykunun kalitesini yükseltir.

Shiatsu'nun hiçbir yan etkisi yoktur. Shiatsu'yu akupunktur gibi diğer Uzakdoğu kökenli iyileştirme yöntemlerinden ayıran en önemli özelliği, yalnızca tek bir organa veya bedenin bir bölümüne değil, vücudun tümüne uygulanması ve böylece iyileştirmeye yardımcı olmasıdır.

Bu açıdan Shiatsu, hem bedeni hem de ruhu dinlendiren ve güçlendiren bütünsel (holistic) bir iyileştirme yöntemidir. Basit ve pratik tekniklerle uygulanabilen Shiatsu kolayca öğrenilebilir. Bireylerin ve ailelerinin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine, hastalıklardan korunmalarına yardımcı olur. İnsanlar arası iletişimde dokunmanın çok önemli bir yeri vardır. Shiatsu bize, bedenin dilini ve dokunarak iletişim kurabilmenin yollarını öğretmesi bakımından eşsiz bir olanaktır.

Türkiye'de Shiatsu Terapi ve Eğitimlerinin Tek Adresi İNTERNATIONAL SPECİAL METAPHYSİCS ACADEMY DİR.Shiatsu yöntemiyle tüm fiziksel ve ruhsal hastalıklar şifaya kavuşur.Metafizik Uzmanı Gökhan Hani ile Shiatsu Eğitimi 14 saat Terapi seansları ise 1 saat 30 dakikadır.Tüm vucüda yapılan Shiatsu ile Akupunktur etkisinin 7 katı daha çabuk hastalıklarda iyileşme sağlanmıştır.

Shiatsu eğitimlerimiz 2 sertifikalı 14 saatlik Hızlandırılmış  olarak İnternational Special Metaphysics Academy Eğitim Tarihi Randevusu alarak Birebir Eğitimlere Katılabilirsiniz.

SHİATSU YÖNTEMİNİN UYGULANDIĞI HASTALIKLAR:

 

*MİGREN
*BAŞ AĞRISI
*MİDE REFLÜ-GASTRİT
*UYKU PROBLEMLERİ
*HAZIMSIZLIK-KABIZLIK-METABOLİK SORUNLAR
*OTİZM-SPASTİK ÖZÜRLÜ(CP SEREBRAL PALSY)
*MOTOR GERİLİK(YÜRÜME BOZUKLUKLARI)
*DEPRESYON
*PANİK ATAK
*ADET DÜZENSİZLİKLERİ VE ADET SANCISI
*STRES
*AKSİYETE(ENDİŞE)
*SİNİRLİLİK VE ASABİYET
*EKLEM AĞRILARI(ROMATİZMAL HASTALIKLAR)
*ALTINI ISLATMA(ÇOCUK VE YAŞLILAR)
*KALÇA AĞRILARI
*AŞIRI KİLO 
*YORGUNLUK-HALSİZLİK
*GÖZ BULANIKLIĞI
*ASTIM VE NEFES SORUNLARI
*EL SOĞUKLUĞU
*FRİJİT VE ERKEKTE İKTİDARSIZLIK
*AYAK ÜŞÜTMELERİNDEN KAYNAKLANAN HASTALIKLAR
*TOPUK AĞRISI
*HEMOROİT(BASUR)
*BAĞIRSAKTA KOLİT
*YÜKSEK KOLESTEROL-MONOGLİSER
*KAN DOLAŞIMI DÜZENSİZLİĞİ
*İDRAR YOLLARI AĞRILARI
*BEYAZ KAN (LEUKOPENİA)
*SİNİRSEL GERGİNLİK-BAŞ DÖNMESİ
*NEGATİF ENERJİ BİRİKMESİ
*SEBEPSİZ HEYECAN VE KORKULAR
*MİDE ŞİŞKİNLİĞİ-GAZ BİRİKMESİ
*YÜZ BÖLGESİNE GİDEN KANIN ÇOĞALMASI