Bitki ve Elektromanyatik Araçların Bozulması

Mayıs 23, 2016 | Gökhan HANİ

 

Bitkilerde Oluşan Normal Dışı Durumlar

Devinimsel Kozmik Dalga Işınım Enerjisi, dünya atmosferine gelince, atmosfer tabakalarından troposfer ve stratosferde çeşitli değişimlere maruz kalarak, iklimsel dengeyi bozucu faaliyetler oluşturur.

İklimsel dengenin bozulması, ekolojik yapının da değişmesine neden olur. Troposferde gazların bulunması ve su buharının %100'ünün bu katman tabakasında bulunması, meteorolojik olayların bu katmanda yaşanması, o bölgede yetişen bitkilerde anormal durumların oluşmasına neden olur.

Araştırmalar ve incelemeler bazı bitki türlerinin deprem öncesinde erken tomurcuklanma, erken çiçeklenme, erken baharın gelmesini anımsatan yapraklarda anormal sararma gibi anlaşılmaz görünen tepkiler verdikleri gözlenmiştir.

Devinimsel Kozmik Dalga Işınım Enerjisi, düşeceği bölgede yetişen çiçek verip meyve veren bahçedeki ağaçları iklimsel değişimlerin yansıması sonucunda sararıp solmasına yol açar.

Aynı şekilde süs bitkileri ve fundaların, armut, kayısı ve şeftali ağaçlarının mevsimi olmadığı halde, depremden önce çiçek açtıkları görülmüştür.

Evlerde saksılarda yetiştirilen bazı süs bitkilerinin erken çiçek açması, bazılarının ise zamanından çok sonraları tomurcuklandığı gözlenmiştir.

Türkiye'de küstüm otu olarak bilinen mimoza çiçeğinin depremlerden önce yapraklarını kapatarak eğildiği, Japonya'da deprem habercisi bitki davranışı olduğu bilinmektedir.

Ayrıca Orkide çiçeklerinin depremden önce hafifçe sallandığı gibi, bitki türlerinin depremden önce bozuldukları saptanmıştır.

Laboratuarda yapılan deneyde, Van de Graff yüksek voltaj elektrostatik üretici üzerine konulmuş mimoza (küstümotu) çiçeğine 250 kV yüksek voltajın uygulanmasıyla, yapraklarını kapatarak eğildiği kanıtlanmıştır.

1. Mimoza (küstüm otu): Yapraklarını kapatarak eğilme.

2. Begonya: Solma ve yapraklarını kapatma, çiçek açmama.

3. Paşa kılıcı: Hızlı büyüme.

4. Akşamsefası: Yapraklarda su kaybı, aniden solma.

5. Çam ağacı: Yapraklarda yanmışçasına su kaybı.

6. Yaprağı güzel çiçeği: Aniden buruşma, yapraklarda su kaybı, solma.

7. Afrika orijinli salon bitkileri: Yapraklarında su kaybı, aniden solma.

8. Civanperçemi: Depremlerden önce çiçeklenme.

9. Episenrium: Rüzgâr olmadığı halde kendiliğinden sallanma.

10. Kayısı ağacı: Kışın ağaçlarda çiçeklenme.

11. Ağaç yaprakları: Rüzgâr olmadığı halde kendi kendine hışırdama.

12. Rus üzümü: Bozulma, kuruma.

13. Kestane ağacı: Meyve vermesi, zamansız yeşerme.

14. Badem ağacı: Zamansız çiçek açma.

D) Elektrikli Araç-Gereçlerin Aksaması veya Bozulması

Devinimsel Kozmik Dalga Işınım Enerjisi dünya atmosfer tabakalarından iyonosferde çeşitli değişimlere maruz kalarak bu tabakadaki atom zerreciklerine çarparak, iyonlaşmış nötr parçacıklar ile Gama ışınlarının doğmasına neden olarak elektro magnetik ışınlar yansıtarak o bölgede kullanılan elektronik araç ve gereçlerin aksamasına veya bozulmasına neden olur.

Bu nedenle, deprem öncesinde oluşan anlık yük birikimi elektrik alanının oluşumunu sağlayarak, atmosfer tabakalarından iyonosferin yük boşalmasının yerkabuğunun sismik gerilmesine yol açarak iyon ve serbest elektronları ivmelendirip, ivmelenen bu iyonları ortamdaki hava moleküllerini uyararak "deprem Işıması”na da sebep olur.

Bu ışıma deprem merkezinden çok uzaklarda bile görülebilir. Devinimsel Kozmik Dalga Işınım Enerjisi'nin oluşturduğu deprem öncesi elektrikli cihazların geçici olarak bozulduğu ve işleyişlerinde aksaklıklar oluşacağı açıktır.

Aynı şekilde telefon sistemlerinde parazitlenmeler, buzdolaplarının rahatsız eden gürültüleri, mıknatısların çekim kuvvetlerinde azalmalar, radyo dalgalarında parazitlenme ve hışırtılaşmaları, yerel TV'lerin yayından gitmesi, kaybolması, bilgisayardaki görüntü kaybı, telsiz, telefon ve cep telefonlarında karşılaşılan aksamalar, elektronik saatlerin bozulması, elektrik voltajlarının düşmesi gibi olaylar yaşanır.

1. Elektronik saatler: Normalden çok hızlı ya da yavaş çalışma, durma.

2. Flüoresan lamba: Sönükleşme ya da ani patlama.

3. Telsiz: Kendiliğinden parazitlenme.

4. Telefon: Bağlantı kurulmama, parazitlenme.

5. Cep telefonu: Çalışmama, parazitlenme.

6. Buzdolabı: Kompresörlerde berbat bir gürültü.

7. Araba otomatik sistemleri: Alarm sisteminin kendiliğinden çalışması, otomatik cam ve kapıların açılmaları, otomatik vitesli motorun çalışmaması, vites ayarlarında bozulmalar.

8. Oto teyp: Kendiliğinden kanal atlama, kendiliğinden kapanma, ses ayarlarındaki bozulmalar, radyo dalgalarında parazitlenmeler.

9. Radyo (FM dalgaları): Yayın akışındaki anlık bozulmalar, parazitlenmeler, yayınların kesilmesi, radyo dalgalarının karışması.

10. Televizyon: Ani voltaj düşüşü, ses ayarlarında bozulmalar, kendiliğinden kanal atlama, kendiliğinden kapanma, uzaktan kumanda aletinin bozulması, yayında kesilmeler, karlanma, karıncalanma, çizgili parazitlenmeler.

11. Bilgisayar: Ekrana yazılan yazıların aniden silinmesi, internet bağlantısının kesilmesi.

12. Çamaşır makinesi: Gürültülü çalışma, motorda bozulmalar.

13. Gazete baskı sistemi: Anlık voltaj düşüşü nedeniyle durma.

14. Elektrik süpürgesi: Voltaj düşüklüğünden kaynaklanan çalışmama.

15. Elektrikli şofbenler: Suyu geç ısıtma.

16. Bulaşık makinesi: Gürültülü çalışma, motorda bozulmalar.

17. Araba: ani akü boşalmaları.

18. Fotokopi makineleri: Bozulmalar, çalışmama.

Devinimsel Kozmik Dalga Işınım Enerjisi'nin Deprem Işıması Yayması Devinimsel Kozmik Dalga Işınım Enerjisi, dünya atmosferine uğrayarak, bu katman tabakalarının bütününü etkileyerek, gökyüzünün doğal renginin dışında, farklı renk varyasyonlarının oluşmasına neden olur.

Bu olay deprem olmadan önce cereyan edip, deprem habercisi alarmı gibi, parlak ışık yansıması olarak, yeryüzünden görülmesine ve izlenmesine olanak sağlar.

Devinimsel Kozmik Dalga Işınım Enerjisi, dünya atmosfer tabakalarından troposfer, stratosfer, ozonosfer, Kemosfer (Şemosfer), iyonosfer ve Eksosfer katmanlarında, difüzyon (yayılma) yoluyla radyasyonik ışınların prizmasal ortamlarda, ışık kırılması gibi mavi, sarı, pembe, lacivert ve eflatun gibi renk varyasyonlarının yeryüzünde çıplak gözle görülmesini sağlar.

Bu sebeple atmosfer tabakalarını oluşturan katmanlardaki gazların filtre görevi görerek, Kozmik Dalga Işınım Enerjisi'nin çeşitli renklerle görünmesine sebep olmaktadır.

Devinimsel Kozmik Dalga Işınım Enerjisi'nin asıl rengi beyazdır. Gökyüzünde görülen ışınlar, karmaşık yapıda olup, herkesin algı seçiciliğine göre, renklerin tanınması ve buna göre de yorum yapılması için her zamankinden farklı olarak gökyüzünün aydınlanması gerekmektedir. 

F) Yeraltı ve Yeryüzü Sularındaki Değişmeler Yağışla yeryüzüne düşen suların bir kısmı yeraltına sızarak çeşitli derinliklerde birikir. Bu sulara yeraltı suları denir.

Yeraltında su üç şekilde bulunur: Taban suyu, artezyen suyu ve karstik su. Deprem olmadan önce yeraltı kaynaklarından kaplıcalarda ani değişmeler gözlenir. Kaplıca suları aşırı ısınır.

Aynı şekilde kuyu ve kaynak sularındaki ısınmalar, deprem önceden hissedilir. Genellikle kaplıcaların suyu ısınarak, radon gazında yükselme meydana gelerek radon gazı ölçümündeki artışlar depremin habercisi olarak görülür.

Yeryüzü sularında ise deniz dibinde sıcak ve hareketli kumlar oluşur. Deniz suyu sıcaklığında artış meydana gelir. Aniden meydana gelen dalgalanmalar görülür. Göl sularında renk değişimleri ve kaynamış taş değişimleri oluşur.

Denizlerde yaşayan bazı deniz hayvanlarının ölümü ve karaya vurulduğu gözlenir. Genellikle yunus balıklarının toplu halde karaya yaklaşarak, acayip sesler çıkarmaları ve balıkların herhangi bir kimyasal maddeden zehirlenmeyerek vücutlarının solungaç kısımlarının yansıması ve karaya vurulmaları depremlerin işaretidir.